Meny Stäng

DMT

Gällande DMT - 31,95%

2020-02-01

I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i hög grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.

Nedan redovisas GFTs DMT.
T08SÅ13. Basmånad 2014-12 + 22%

 

GFT • dmt • DMT

År 2021 
Månad Drivmedelstillägg (%)
Jan: 23,34
Feb: 24,55
Mars: 26,03
Apr:
Maj:
Jun:
Jul:
Aug: 29,53
Sep:
Okt:
Nov: 31,95
Dec:

År 2020
Månad Drivmedelstillägg (%)
Jan: 28,90
Feb: 29,43
Mars: 27,92
Apr: 25,78
Maj: 22,71
Jun: 21,19
Jul: 22,49
Aug: 23,59
Sep: 23,20
Okt: 22,53
Nov: 22,48
Dec: 22,42